sofiehammer

Konverteringsoptimering - kvægavl

Som en erfaren UX-designer med et skarpt øje for dataanalyse har jeg for nylig arbejdet på at optimere en virksomheds website ved hjælp af videooptagelser fra Hotjar og data fra Google Analytics.

Min tilgang involverede en dybdegående analyse for at identificere, hvor websitet kunne forbedres for at øge brugeroplevelsen og konverteringsraten.

Jeg begyndte med at gennemgå videooptagelser fra Hotjar, hvilket gav mig indsigt i brugernes faktiske adfærd og interaktion med websitet. Ved at kombinere disse kvalitative data med de kvantitative data fra Google Analytics, kunne jeg pinpoint præcis, hvor brugerne oplevede udfordringer, og hvor der var størst potentiale for forbedringer.

Efter at have analyseret dataene, præsenterede jeg mine fund for virksomheden og indledte en dialog for at udvælge specifikke områder, som de ønskede hjælp til. Vi identificerede tre nøgleområder for optimering: søgefunktionaliteten for at gøre det lettere at finde specifikke tyre, en ny "læg i kurv"-funktion for at forbedre købsprocessen, samt en sammenligningsfunktion for tyre, der ville hjælpe kunderne med at træffe mere informerede beslutninger. Derudover foreslog jeg flere mindre optimeringer på både produktlisten og produktsiden.

Jeg var ansvarlig for hele analysearbejdet, udviklingen af løsningsforslag og den løbende dialog med kunden. På baggrund af mine wireframes og UX-anbefalinger, arbejdede jeg tæt sammen med en grafisk designer, som bistod med den visuelle udformning af designet. Samarbejdet sikrede, at vores løsninger ikke kun var funktionelle, men også visuelt tiltalende.

Resultatet af dette projekt var en mere brugervenlig og effektiv website, der bedre imødekom både virksomhedens og brugernes behov. Denne proces understregede vigtigheden af at kombinere datadrevet indsigt med brugercentreret design, hvilket er kernen i mit arbejde som UX-designer.

image

Forbedring af brugeroplevelsen baseret på data

image
Dataanalyse og brugerindsigt: Analyseret brugeradfærd via videooptagelser fra Hotjar. Kombineret kvalitative data fra Hotjar med kvantitative data fra Google Analytics. Identifikation og prioritering af optimeringsområder: Identificeret nøgleområder for forbedring baseret på datadrevet indsigt. Prioriteret optimeringsområder i samarbejde med kunden. Udvikling af løsningsforslag: Udarbejdet wireframes og UX-anbefalinger til tre hovedområder: Forbedret søgefunktionalitet. Ny "læg i kurv"-funktion. Sammenligningsfunktion for produkter. Foreslået flere mindre optimeringer på produktlisten og produktsiden. Projektledelse og kundedialog: Stod for al analysearbejde og præsentation af løsningsforslag. Håndterede den løbende dialog og feedback med kunden. Samarbejde og designimplementering: Arbejdede tæt sammen med en grafisk designer for at sikre visuelt tiltalende løsninger. Baserede designet på egne wireframes og UX-anbefalinger. Resultater: Skabte en mere brugervenlig og effektiv website. Forbedrede brugeroplevelsen og konverteringsraten baseret på datadrevet design.
  • Understand the purpose of the dashboard and what data or functionalities
  • Sketch out a rough layout of the dashboard components placements.
  • Utilize SASS variables for colors, fonts, spacing, ensuring consistency